PNL propune Guvernului USL adoptarea unor măsuri de relaxare fiscală, începând cu anul 2014

În cadrul şedinţelor PNL de la sfârşitul acestei veri, am luat hotărârea de a mandata miniştri noştri liberali, membri ai Guvernului USL, să susţină promovarea unor măsuri de relaxare fiscală, precum şi alte politici fiscale, care să reprezinte priorităţi pentru construcţia bugetară pe anul 2014.
Luând în considerare faptul că primul an de guvernare USL s-a axat, în primul rând, pe corectarea greşelilor fostelor guverne ale PDL – greşeli sau, mai bine zis, incompetenţe flagrante, cu efecte dezastruoase în plan economic, social şi instituţional -, dar şi pe repararea nedreptăţilor făcute diferitelor categorii sociale, obiective pe care le putem bifa ca fiind deja îndeplinite, considerăm că anul 2014 trebuie să se evidenţieze prin implementarea celorlalte angajamente din programul economic de guvernare, pe care ni le-am luat în faţa electoratului.
Astfel, odată ce în anul 2013 Guvernul USL a reuşit să asigure o consolidare a creşterii economice, iar perspectivele pentru 2014 sunt, de asemenea, pozitive, putem vorbi în acest moment şi despre aplicarea acelor măsuri economice liberale din programul de guvernare, măsuri mult aşteptate nu numai de către angajaţi, ci, mai ales, de către angajatori, cu alte cuvinte, de către întreprinzătorii privaţi.
În acest sens, principala noastră propunere pe care o vom susţine în mod categoric în această toamnă, în cadrul Guvernului USL, se referă la reducerea contribuţiilor de asigurări sociale cu trei puncte procentuale, în anul 2014, concomitent cu îmbunătăţirea colectării impozitelor şi taxelor.
Conform programului de guvernare, USL şi-a asumat reducerea, în cadrul mandatului, până în 2016, a CAS la angajator cu 5 puncte procentuale şi revenirea TVA la 19%, astfel încât să fie valorificate pe deplin avantajele competitive în plan fiscal ale României.
Credem că prin această importantă măsură fiscală susţinută de către noi liberalii şi solicitată intens, de-a lungul timpului, de către întreg mediul de afaceri, vor fi stimulate în mod real, atât crearea de noi locuri de muncă, cât şi atragerea de noi investiţii. Un alt obiectiv pe care-l vizăm prin adoptarea acestor măsuri de relaxare fiscală este, bineînţeles, reducerea evaziunii fiscale – o povară semnificativă aflată pe umerii economiei noastre naţionale – şi, implicit, a economiei subterane practicată încă, într-o pondere destul de mare pe piaţa muncii.
Noi, liberalii, credem că acest gen de măsuri fiscale, cum sunt: revederea impozitării în sensul reducerii contribuţiilor de asigurări sociale şi a taxei pe valoarea adăugată sunt necesare acum pentru a fi implementate!
De ce susţinem asta? Deoarece ştim foarte bine, cu toţii, că România are nevoie stringentă de o economie competitivă şi atractivă, iar acest deziderat poate fi realizat numai prin măsuri consistente, cu impact puternic, care să aibă într-adevăr menirea de a o repune, pentru o lungă perioadă de timp de acum înainte, pe un trend ascendent solid!

Publicitate

Măsurile de stimulare a economiei şi a mediului de afaceri, luate de guvernarea USL – reflectate pozitiv în primul trimestru

Am mai subliniat recent faptul că, în primul nostru an de guvernare, cel al USL, noi, liberalii, am reuşit împreună cu partenerii noştri de alianţă să repunem bazele unei economii româneşti sustenabile şi credibile, iar acest lucru este dovedit faptic, chiar de recentele date statistice date publicităţii de către Institutul Naţional de Statistică.

Aceste date sunt, cred eu, de bun augur pentru România în contextul european actual, aşezând România pe locul trei în Uniunea Europeană, după Letonia şi Lituania, în ceea ce priveşte rata de creştere economică. Astfel, putem spune că România se află pe calea cea bună din punct de vedere al măsurilor economice întreprinse până în prezent de către Guvernul USL, având în vedere consecinţele pozitive în privinţa creşterii economice pe primul trimestru al acestui an, de 2,1%, aceasta fiind una superioară cifrei pe care s-a fundamentat bugetul pe 2013, deci peste aşteptări sau previzionări.

Direcţiile pe care Guvernul USL le-a abordat – şi pe care le are în vedere în continuare – pentru a stimula activ economia, cuprind un spectru mai larg al domeniilor vizate, dar care coroborate, converg spre aceeaşi ţintă: un mediu de afaceri sănătos şi o economie în continuă ascendenţă.

Prin demersurile întreprinse în domeniul economic, Guvernul USL şi-a propus simplificarea sistemului de impunere fiscală şi lărgirea bazei impozabile în acord cu obiectivul prioritar de creştere a colectării la veniturile bugetare.  Mai bine zis, am considerat ca fiind necesare atât luarea unor măsuri de consolidare fiscală şi de lărgire a bazei impozabile, cât şi a unor măsuri de întărire a disciplinei financiare, precum şi de stimulare a procesului de atragere a fondurilor europene.

 În acest sens, Guvernul USL a adoptat un pachet de măsuri fiscale prin care veniturile bugetare se majorează cu circa 2,9 miliarde lei, din care 1,8 miliarde pentru creşterea cheltuielilor de investiţii şi 1,1 miliarde pentru reducerea deficitului bugetar estimat pentru 2013.

Procesul de consolidare fiscală va continua prin creşterea mai rapidă a veniturilor în raport cu cheltuielile. Totodată, prin aplicarea măsurilor luate de Guvernul USL pentru reducerea arieratelor de la nivelul autorităţilor publice locale, Guvernul va da un semnal major privind responsabilitatea fiscal-bugetară şi la nivel local.

Mai mult decât atât, Ministerul Finanţelor are în vedere abordarea a două planuri menite să contribuie în mod eficient la reducerea evaziunii fiscale: din punct de vedere organizatoric şi din punct de vedere legislativ. Şi aici mă refer la măsurile guvernamentale care vizează reorganizarea, modernizarea şi eficientizarea structurilor naţionale şi ale celor teritoriale de control din domeniul fiscal, dar şi la crearea unui cadru legislativ care să conducă la întărirea  efectivă a disciplinei financiare şi, evident, la combaterea evaziunii fiscale.

Consider că prin măsurile pe care le-am implementat, încă din primele luni de guvernare USL, am putut reda mediului de afaceri încrederea de care era atât de multă nevoie în ceea ce priveşte crearea unui climat predictibil şi prietenos pentru atragerea de noi investiţii.

Guvernul USL îşi demonstrează eficienţa: vine cu măsuri de sprijin pentru IMM-uri

Cred că a venit vremea ca românii şi, implicit, cei care activează în mediul privat, care reprezintă, de fapt, motorul economiei româneşti, să aibă parte şi de altfel de veşti decât cele provăduite, până de curând, de către gaşca portocalie, cea care nu mai ştia altceva decât să anunţe, zilnic, alte şi alte tăieri de venituri sau nenumărate creşteri de taxe şi impozite!

O dovadă în acest sens, şi anume că noi, cei din USL, le dăm românilor veşti bune, este reprezentată şi de recentele măsuri economice anunţate de către guvernanţii noştri, pe care, bineînţeles, noii parlamentarii USL, le vom sprijini în forul legislativ din care facem parte, adică aici, în Parlamentul României.

Aceste măsuri recent anunţate, se referă la bugetarea, deci la finanţarea, de către Guvernul USL pentru anul 2013, a Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, dar şi la un alt important proiect de Hotărâre de Guvern care va  veni în sprijinul IMM-urilor, prin acordarea  unui grant de până la 200.000 euro.

Mai precis, toate IMM-urile vor putea primi astfel un grant de până la 200.000 euro, aceasta fiind o formă de ajutor din partea statului care vine să sprijine IMM-urile, ţinând cont de faptul că, în această perioadă, acestea se află de prea multă vreme în impas, fiind practic lipsite de lichidităţi.

Cu alte cuvinte, această schemă de ajutor de stat presupune crearea unui număr minim de locuri de muncă de către fiecare IMM, până în 10 locuri de muncă, iar  numărul beneficiarilor se ridică la aproximativ 3.000 de beneficiari pentru trei ani de zile. Avantajul esenţial al acestui proiect constă în faptul că IMM-urile nu sunt obligate, la rândul lor, să vină cu cofinanţare. Acest demers reprezintă un grant 100%, până la limita de 200.000 de euro.

Este, de asemenea, important de precizat, faptul că în acest program pe care Guvernul USL îl are în vedere, IMM-urile pot să solicite acest ajutor de stat pentru achiziţia de echipamente, construcţia de clădiri noi, achiziţia de echipamente în domeniul IT-ului, dar şi pentru asigurarea funcţionării societăţii respective timp de 3 ani de zile de la data obţinerii acestui ajutor de minimis. Această măsură, care va fi susţinută şi implementată prin intermediul Ministerului Finanţelor al cărui ministru este liberalul Daniel Chiţoiu, ar putea genera cel puţin 15 000 de locuri de muncă nou create de către cele 3000 de IMM-uri care vor beneficia de acest grant.

În acest sens, consider că Guvernul USL face o altfel de politică decât guvernele anterioare ale PDL, adică ale domnului Băsescu, guverne care au reuşit cu brio să pună economia românească pe butuci, dar şi să distrugă, într-un timp relativ scurt, peste 200.000 de IMM-uri!

În comparaţie cu asemenea rezultate dezastruoase obţinute în timpul faimoaselor şi mult lăudatelor guverne Boc-Ungureanu, putem spune că politica Guvernului USL este, în mod vizibil, de altă factură: este una a măsurilor de relansare a economiei şi de susţinere activă a mediului privat! 

Consolidarea fiscală şi relansarea economiei – obiective imediate ale PNL

Încă din anii săi de opoziţie, PNL a militat pentru o simplificare şi, în acelaşi timp, pentru o consolidare temeinică a Codului fiscal, precum şi a celui de Procedură fiscală, dar şi pentru susţinerea şi implementarea unor politici fiscale liberale, politici care să aibă un impact pozitiv imediat atât asupra mediului privat, cât şi asupra veniturilor fiecărui român.

Noi, liberalii, ne menţinem în continuare aceste principii şi acest lucru este demonstrat de faptul că Guvernul USL din care facem parte, are în vedere în următoarele săptămâni, la propunerea Ministrului nostru de Finanţe, domnul Daniel Chiţoiu, o rescriere a acestora, demers care va avea rolul de a asigura atât coerenţa, cât şi transparenţa sistemului.

PNL şi-a dovedit de-a lungul timpului preocuparea sa preponderentă pentru aplicarea unor politici fiscale liberale – şi aş menţiona aici implementarea încă din 2005 a cotei unice de 16%, inclusiv pe dividende -,  dar şi pentru o combatere cât mai activă şi mai eficientă a evaziunii fiscale şi o reducere drastică a acesteia.

Primii paşi pe care-i avem în vedere în acest sens, se vor materializa deja în săptămânile care urmează, printr-o reformă pe care PNL a gândit-o în privinţa structurilor din cadrul ANAF, urmând modelul statelor performante din UE, reformă care credem noi că va contribui substanțial la diminuarea corupției din sistem.

Astfel, toate structurile de control operativ se vor reuni într-o singura structură pe zona de evaziune și anti-fraudă. Această nouă structură va fi organizată la nivel național și regional.

În cadrul programului de reformă a administrației fiscale, agreat și cu FMI și în baza împrumutului de 77 de milioane de dolari de la Banca Mondială, până în 2015, din 217 administrații fiscale va rămâne câte una pentru fiecare județ, iar în orașe și comune vor rămâne doar puncte de lucru.

De asemenea, Ministerul Finanţelor va face demersurile necesare pentru informatizarea întregului sistem al administraţiei din domeniu, dorindu-se astfel, eliminarea contactul direct între contribuabil și funcționarul din administrația fiscală.

Este demonstrat de istorie faptul că politicile liberale au contribuit în mod covârşitor la modernizarea statului român şi la dezvoltarea economiei. De aceea, cred că, pe termen mediu şi lung, prosperitatea românilor reclamă tot o viziune fiscal-bugetară liberală, adică măsuri hotărâte de simplificare fiscală şi, totodată, de stimulare fiscală a mediului de afaceri, a clasei de mijloc şi a întreprinzătorilor care creează locuri de muncă şi, în acelaşi timp, generează prosperitate şi dezvoltare.

În acest sens, pentru a sprijini IMM-urile și a stimula investitorii, Ministrul liberal al Finanțelor, domnul Daniel Chiţoiu, mai are în vedere implementarea, în perioada imediat următoare, a unei noi măsuri fiscale: un ajutor de minimis de până la 200 000 de euro schemă de stat care e agreată cu UE sub formă de grant. Această măsură se adresează atât firmelor care sunt la început de drum, cât și celor cu activități în derulare, iar obiectivul principal este crearea locurilor de muncă. Sperăm să creăm peste 15 000 de locuri de muncă în acest mod.

Noi, liberalii, am intrat la guvernare nu numai pentru a înlătura regimul Băsescu şi pentru a repara greşelile flagrante ale guvernelor sale de buzunar, ci şi pentru a susţine şi consolida dezvoltarea durabilă a României, cu alte cuvinte, pentru a implementa acele politici liberale care să aibă un impact decisiv în privinţa regenerării economiei şi, bineînţeles, a mediului privat românesc.

Guvernul USL îşi respectă promisiunile faţă de muncitorii de la Arpechim şi Oltchim

Guvernul Ponta îşi respectă promisiunile luate în faţa muncitorilor de la Oltchim luând măsurile necesare pentru reluarea activităţii de producţie. Astfel, sperăm ca în această săptămână să fie reluată producţia la una din instalaţii, cea de Electroliză cu membrane, urmând ca până la sfârşitul lunii să fie reluată producţia la 60-65% din capacitate pe platforma Oltchim.

Pentru a putea stabiliza situaţia grea în care se afla Oltchimul, noua echipă managerială numită de Guvernul Ponta face eforturi pentru a negocia o reeşalonare a datoriilor faţă de Electrica Furnizare, dar şi pentru recuperarea datoriilor pe care combinatul le are de încasat de la diferite firme. În prima fază, săptămâna trecută a avut loc o importantă şedinţă a Consiliului de Administraţie al Oltchim care a avut drept scop aprobarea programului de reorganizare a activităţii, numirea noilor cadre de conducere pe funcţie, organizarea pe direcţii şi divizii de funcţionare în scopul reducerii cheltuielielor şi a trecerii activităţii pe profit. În aceeaşi sedinţă a fost aprobat programul de pornire a combinatului, care se va face în mai multe etape, respectiv 12, care sunt diseminate pe instalaţiile principale, deocamdată pentru platforma de la Râmnicu Vâlcea, urmînd ca, într-o etapă ulterioară, să se continue cu repornirea Arpechim, respectiv cu partea care ţine de Oltchim.

Deci putem spune că porţile Oltchim şi Arpechim nu s-au închis definitiv, aşa cum propovăduiau falimentatorii pdl-işti! Ba mai mult decât atât, Guvernul USL a reuşit să achite o parte din drepturile salariale restante muncitorilor, dându-le acestora bonurile de masă, precum şi un avans din salariul pe luna august, iar până la sfârşitul lunii octombrie, salariaţii îşi vor primi toţi banii. De asemenea, pentru 522 de salariaţi ai Oltchim, adică circa 17% din totalul salariaţilor, Guvernul acordă ajutoare de urgenţă în valoare de 1.400 de lei, în două tranşe.

Deşi Guvernul a făcut progrese importante şi nesperate într-un timp foarte scurt, credem că sunt necesare mult mai multe eforturi şi acţiuni conjugate pentru a repune pe făgaşul normal activitatea Oltchimului. De aceea, în paralel cu repornirea producţiei combinatului, Guvernul USL continuă demersurile începute la nivelul UE pentru a finaliza cât mai repede discuţiile începute cu reprezentanţii CE despre ajutorul de stat solicitat pentru combinat. În acest sens, o echipă tehnică din Ministerul Economiei împreună cu preşedintele Consiliului Concurenţei, domnul Bogdan Chiriţoiu, merg la Bruxelles pentru a purta discuţii cu Comisia Europeană în vederea acordării împrumutului de salvgardare, necesar pentru continuarea unui ciclu de producţie.

Tot PDL – camuflat în ARD, este cel care, prin unii reprezentanţi ai săi tot mai amnezici, are tupeul să vină acum cu multe sfaturi despre cum ar fi mai bine pentru Oltchim, uitând cu desăvârşire că a avut mereu cât a stat la guvernare, reprezentanţi de seamă în CA al Oltchim (un secretar de stat, un director din Ministerul Economiei etc). Mă întreb cum de le-au lipsit ideile bune atunci şi le-au regăsit brusc acum? Sau dumnealor nu aveau timp de gândit, ci doar de furat? Prin batjocura la adresa miilor de muncitori care au avut de suferit o perioadă îndelungată, PDL a arătat, încă odată, că nu face rabat de la nimic pentru a se salva de la dezastru, indiferent de metodele odioase pe care le inventează!

Dar PDL nu s-a oprit doar la devalizarea şi îndatorarea excesivă a combinatului şi punerea lui într-o situaţie mai mult decât critică, ci a orchestrat din culise un întreg circ, folosindu-se de Dan Diaconescu pentru a-şi atinge scopurile electorale meschine, transformând problemele angajaţilor într-un spectacol de prost gust.

Guvernul Ponta a demontat însă tot acest scenariu cu iz pur electoral şi a demonstrat că demersurile lui Dan Diaconescu au adus prejudicii grave României! Deşi a fost formulată chiar o plângere penală împotriva acestuia, deoarece a folosit documente false pentru a da impresia că are banii necesari privatizării combinatului, iată însă că Dan Diaconescu nu are deocamdată nicio problemă.

Prin demersurile sale din ultimele săptămâni, Guvernul USL demonstrează că îşi dă întreaga silinţă de salvare a Oltchimului de la lichidarea combinatului, adică de la starea de fapt în care a fost adus de PDL.